Településfejlesztés - ENCS 2010-2014

  Az Encsi Településfejlesztési Tábor keretében a kistérségi együttműködések problémakörét jártuk körül Encs Város Önkormányzata, az Encsi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szociális Innováció Alapítvány szervezésében.        Perén induló önkéntes programunk az InDaHouse Hungary.


Szia Minőség Modell

SzIA Minőségi Modell logoA Nonprofit Minőségi Központ a Szociális Innováció Alapítvány projektje, amely az esélyegyenlőséget, a társadalmi szolidaritást és a minőséget tartja fő értékeinek. A Központ 2001. decemberében alakult Budapesten. Célja a SzIA küldetéséhez igazodva a nonprofit szektor fejlesztésén keresztül a társadalmi összefogás és érdekérvényesítő képesség erősítése. A SzIA Minőségfejlesztési Modellt az NMIK szakértői dolgozták ki a civil szervezetek speciális igényeihez igazodva. A SzIA Modell elérhető minden érdeklődő szervezet számára.

Társadalmi Igazságossági Index

A 90-es évek úttörő korszaka után a nonprofit szervezetek a mennyiségi növekedés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a minőségi szempontokra. A húzóerőt azok a szolgáltató szervezetek jelentik, melyek a szolgáltatások nem állami szektorba történő kihelyezésével, és a nonprofit szolgáltatások bővülésével a minőségi differenciálódásra helyezték a hangsúlyt. Fontos eleme a jelenségnek a forrásokhoz való hozzájutásban megfigyelhető verseny, amely megkívánja a mérhető és átlátható tevékenységet és működést.


Tartalom átvétel

Web design © 2009 Vargha János