Baráti Kör a Holokauszt Emlékőrzéséért Egyesület

Szeretnénk olyan világban élni a XXI. században, ahol a fiatalok ismerik a múltat, ismerik a XX. század, s benne a holokauszt történetét. A történelemből tanulva az európai pozitív hagyományok őrzőivé és képviselőivé válhatnak. A hagyományok szellemében Európában, és hazánkban a legfontosabb érték a béke, a szabadság, a szolidaritás, egymás tisztelete, és kölcsönös megbecsülése. Értékeink közé tartozik a különböző kultúrák el- és befogadása, tiszteljük a sokszínűséget, minden tettünket a humanizmus vezérli.


A Pozsonyi Pikniken is népszerűsítettük a programunkat, fotón a kitelepült stáb látható. Baráti Kör 2014 őszi és 2015 első negyedévi programjaira a meghívóban meghirdetett időpontokban és helyszínen vártuk az érdeklődőket.

Településfejlesztés - ENCS 2010-2014

  Az Encsi Településfejlesztési Tábor keretében a kistérségi együttműködések problémakörét jártuk körül Encs Város Önkormányzata, az Encsi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szociális Innováció Alapítvány szervezésében.        Perén induló önkéntes programunk az InDaHouse Hungary.


Szia Minőség Modell

SzIA Minőségi Modell logoA Nonprofit Minőségi Központ a Szociális Innováció Alapítvány projektje, amely az esélyegyenlőséget, a társadalmi szolidaritást és a minőséget tartja fő értékeinek. A Központ 2001. decemberében alakult Budapesten. Célja a SzIA küldetéséhez igazodva a nonprofit szektor fejlesztésén keresztül a társadalmi összefogás és érdekérvényesítő képesség erősítése. A SzIA Minőségfejlesztési Modellt az NMIK szakértői dolgozták ki a civil szervezetek speciális igényeihez igazodva. A SzIA Modell elérhető minden érdeklődő szervezet számára.

Társadalmi Igazságossági Index

A 90-es évek úttörő korszaka után a nonprofit szervezetek a mennyiségi növekedés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a minőségi szempontokra. A húzóerőt azok a szolgáltató szervezetek jelentik, melyek a szolgáltatások nem állami szektorba történő kihelyezésével, és a nonprofit szolgáltatások bővülésével a minőségi differenciálódásra helyezték a hangsúlyt. Fontos eleme a jelenségnek a forrásokhoz való hozzájutásban megfigyelhető verseny, amely megkívánja a mérhető és átlátható tevékenységet és működést.


Tartalom átvétel

Web design © 2009 Vargha János