Archív projektjeink

InDaHouse Hungary

Az InDaHouse Hungary program 2015-ben indult Perén. Azóta a 2 elkötelezett emberből több mint 100 lett, az 1 bevont faluból 5, és Peréből Hernádszentandrás, s az InDaHouse Hungary program önálló egyesületté nőtte ki magát.

A stabilitás érdekében kialakítottunk egy önkéntes és gyerekközpontot Hernádszentandráson. A program két szakmai területen dolgozik a gyerekekkel, a koragyerekkori és a tanodai program keretei között.

Koragyerekkori program: óvodás és kisebb gyerekekhez járnak házhoz önkéntesek fejlesztő foglalkozásokat tartani, a családjukat bevonva azzal a céllal, hogy az iskolához szükséges készségeiket fejlesszék, megakadályozva azt, hogy már első osztályban kialakuljon az a lemaradás, amit utána egyre nehezebb behozni.

A tanodában hetente tartunk egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat iskolás gyerek számára. Munkánk szakmai háttere kialakult, mentorok és feladatlapkészítők dolgoznak azért a háttérben minden héten, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni a gyerekek tanulását.

Az InDaHouse-ban dolgozók nagyrészre önkéntes. Ennek egyik oka, hogy egy társadalmi szolidaritást növelő programról van szó, amelyben elszigetelt, ingerszegény környezetben élő, szegény családokban felnövő gyerekekkel találkoznak olyan önkéntesek, akik szerencsésebb helyzetben élik életüket. Együtt dolgoznak, tanulnak, játszanak és ezalatt közelebb kerül a társadalmi különbségeket jelző olló két szára, a gyerekeink integrálódnak a nagyobb társadalomba. A program társadalmi célja tehát csak önkéntesek által megvalósítható. A magasabb szintű, hatékonyabb koordinációhoz azonban szükség van egy fizetett stábra is. Ennek és a program egyéb költségeihez szükséges anyagi feltételeinek biztosítani hatalmas feladat. Jelenleg kifejezetten az adománygyűjtés különböző eszközeiben látjuk a megoldást, és a lassú, organikus fejlődésben.

Hilscher Idős Műhely

A Hilscher Egyesület 1989-ben azzal a céllal jött létre, hogy támogató közössége legyen az ELTE szociálpolitikus hallgatóinak és oktatóinak.

Az Egyesület több műhelyt és programot is működtet. Alapítványunk az egyesület által működtetett Idős Műhely szervezésében vesz részt.

A műhely minden évben az idősügyhöz kapcsolódó különböző témákra épül.

A műhely vezetői: Talyigás Katalin

Petíció

A magyar társadalom felelős tagjaként fontos, hogy
a gyermekeket valóban megvédjük, támogassuk, hogy szerető családjaikban nőhessenek fel. Fontos, hogy
a gyerekekben a jövő lehetőségét lássuk, ezért közösen munkálkodjunk!

Segítsen a szegény családoknak! Ennek érdekében alakítson ki érdemi párbeszédet a gyermekvédelmi szakma képviselőivel, illetve kezdeményezzen jogszabálymódosítást az alábbi szempontok szerint.

ExpAct

Az Andrássy Egyetemet 2001-ben alapították, ez a képzés több szempontból is egyedülálló hazánkban. Az egyetem nemzetközi fenntartók által működik. A képzés német nyelven folyik, húsz országból kétszáz diák érkezik ide.
A tanulók kis létszáma alapján nagyon jó a tanár-diák arány mind a mester, mind a phd képzésekben.

Az ExpAct az EU AAl program keretében nyert támogatást, fő célja a tevékeny és önálló életvitel támogatása, az életminőség és önállóság javítása. A program neve az "Experience Keep People Active" azaz a "Tapasztalat az aktív időskor kulcsa" mottóból származik.

A kezdeményezés azon az alapproblémán alapul, hogy a társadalom demográfiai változáson megy keresztül, a Baby boom generáció nyugdíjba vonul, ezáltal rengetegen hagyják
el a munkaerőpiacot, romlik az aktívak és eltartottak aránya, valamint hatalmas tudás
és tapasztalat vész el. Ezen felül sokan a munkából visszavonulva elvesztik önbecsülésüket, nem találják helyüket az életben, anyagi és egészségügyi nehézségekkel küzdenek.

Mindezen okok miatt reaktiválni kellene ezeket az embereket a munkaerőpiacon - akár önkéntes, akár fizetett munka formájában.

Az ExpAct egy olyan online közvetítő platform, ami összekapcsolja az ötvenöt év feletti munkát keresőket a munkát kínáló cégekkel, nonprofit szervezetekkel stb. Ennek a platformnak
a kidolgozásában rengeteg partner vett részt (pl. Zh Aw, AlpNet, powerAge stb.).

Jelenleg a platform prototípusát láthattuk, mely még tesztelés alatt áll. Ez a prototípus - bár mutat hasonlóságokat a többi álláskereső programmal - rengeteg újdonságot tartalmaz.
A munkavállalói és a munkaadói oldal tökéletes összhangban van, ugyanazokra a kérdésekre válaszol a cég és az idős személy, ezáltal a rendszer találatokat generál.

A program október 24-én az Andrássy Egyetemen zárókonferenciával ünnepélyesen lezárult. Alapítványunk ügyvezető igazgatója, Talyigás Katalin a Miért tartjuk fontosnak az ExpAct programot? címmel tartott előadást . 

Távmunkaprojekt a fővárosban élő diplomás, munkanélküli, 40 év feletti nők foglalkoztathatóságának támogatására

Alapítványunk folytatta a Nonprofit Vállalkozásokért
a Népjóléti Szférában Alapítvány által kezdett, az Európai Szociális Alap támogatását a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.3.1. számú pályázati kiírására megnyert, Távmunkaprojekt a fővárosban élő diplomás, munkanélküli, 40 év feletti nők foglalkoztathatóságának támogatására
c. pályázat megvalósítását.

A 2006 áprilisában indult projekt során a célcsoport tagjai − diplomás, budapesti, 40 év feletti regisztrált munkanélküli nők − lehetőséget kaptak arra, hogy ingyenesen részt vegyenek egy 14 hónapig tartó felnőttképzési programban és két OKJ-s, informatikai és mérlegképes könyvelői bizonyítványt szerezzenek, majd a vizsgák sikeres befejezése után alapítványunk − munkaadói partnerünk bevonásával − segítséget nyújtott az elhelyezkedésben, távkönyvelőként vagy könyvelőként.

Házi Tündér Szolgálat

2008-2009 január között Alapítványunk Házi Tündér Szolgálat keretében leinformálható, pontos és megbízható munkatársai segítettek a felmerülő szociális és egészségügyi problémák megoldásában.

OFA KAPU Önkéntes Program

A főpályázó Bethel Alapítvány és a Miskolci Jezsuita Gimnáziummal Alapítványunk konzorciumi együttműködésben 2007- 2008-ban, egy éves futamidejű önkéntes program megvalósításában vett részt. A felkészítő tréningünkön résztvevő önkéntesek szinte valamennyien munkájukkal segítették hamarosan a velük szerződést kötő gyermekintézményeket. A programzáró rendezvényen poszterrel mutattuk be a sikeres együttműködés fotóit.

Szociális Szakma Arcképcsarnoka

Alapítványunk és a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) 2007-ben közös projektet indított
A szociális munka arcképcsarnoka címmel, melyben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai gyűjteménye is aktív közreműködést vállalt.
A projekt távlati célja a szociális szakma digitális archívumának létrehozása.

A cél érdekében elsőként azoknak az életműve került dokumentálásra és bemutatásra, akik

a szociális szakma rendszerváltás körüli éveinek történetében jelentős szerepet töltöttek be, akiknek az életműve például és tanulságul szolgálhat mindannyiunk és különösen a következő generációk számára, s akik sajnos már nincsenek közöttünk.
Az életművüket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai gyűjteményének honlapján mutatjuk be, ill. A szociális szakma arcképcsarnoka c. kiállításon, melynek megnyitójára 2007. november 12-én, a Szociális Munka Napján került sor. A vándorkiállítás során pedig a szélesebb nagyközönség is láthatta országszerte.
a családtagok írták. A életművekhez tartozó bibliográfiát és internetes információkat a FSZEK Szociológiai gyűjteményének munkatársai gyűjtötték és egészítették ki teljes szöveggel elérhető e-dokumentumokkal.
A projekt keretében készült el néhány jelentős mű, többek között Solt Ottilia és Csalog Zsolt könyveinek digitalizált változata, mely elektronikus formában az interneten bárki számára elérhetővé váltak.

Alapítványunk, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttműködésben folytatta 2007-ben elindított projektjét, a ma élő szociológusok munkásságának bemutatásával: Ferge Zsuzsa, Gayer Gyuláné, Gönczöl Katalin, Ritoók Magda, Szalai Júlia életműve is tanulságul szolgálhat mindannyiunk és egy következő generáció számára digitális formában.  

IV. Budapesti Nemzetközi Műhely - A Szociális Vállalkozásokról

A szolidáris gazdaság az erőforrások hasznosításának új módszere: választ adhat a XXI. század társadalmi és környezeti kihívásaira. A szociális vállalkozások célja fenntartható üzleti modell keretében elérni egyes társadalmi vagy környezetvédelmi célkitűzéseket. A 2009-ben negyedik alkalommal; az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatásával megrendezett konferencián e vállalkozástípusok lehetőségeit jártuk körbe 2009.

A szociális vállalkozásokkal kapcsolatban a konferencián foglalkoztunk a közszolgáltatásokkal, a demokratikus és átlátható üzleti modellekkel, a közösségfejlesztéssel
és munkahelyteremtéssel.

A szervezők reményei szerint a szociális vállalkozások létrejötte hozzájárulhat olyan égető társadalmi problémák megoldásához, mint a strukturális és tartós munkanélküliség,
a fogyatékossággal élők és egyéb veszélyeztetett csoportok foglalkoztatása, a hagyományos szakmák fenntartása, és környezettudatos vállalkozások elindítása.

A szakmai konferenciát megelőzően adtuk át második alkalommal a Pro Bono Díjat az MSD Magyarország Kft. támogatásának köszönhetően. 

A díjat idén Dr. Szűcs Erika, Szociális és Munkaügyi Miniszter Asszony és Gabriele Herpel-Grom, az MSD Magyarország Kft igazgatója adta át a díjazottak tiszteletére rendezett fogadáson.

A nemzetközi rendezvényen a szociális és közgazdász szakma jeles hazai és nemzetközi képviselői vettek részt. Előadást tartott Dr. Székely Judit, SzMM, az Út a munkához programot ismertette előadásában. Serafin József, az SzMM főosztályvezetője a Földprogram tanulságairól számolt be. Szokolainé Molnár Eszter, az OFA képvisleetében a hazai szociális szövetkezeti kezdeményezéseket mutatta be előadásában. Az SzMM és OFA képviselőit nemzetközi előadóink követték a programban: Cliff Southcombe a brit Social Enterprise EuropeLtd képvisletében, Magda Zawodny, a lengyel Social Enterprise Poland szervezet képviseletében, Nol Reverda pedig a holland CESRT kutatóközpont képviseletében számolt
be a hazájukban folyó kezdeményezésekről. A plenáris program befejezéseként Bullain Nilda,
az ECNL igazgatója mutatta be a szociális vállalkozások jogi szabályozását Európában
és Németh László a Szécsény Gyerekesély Programot az e-MultiCoop Szociális Szövetkezet képviseletében.

A korábbi Budapesti Nemzetközi Műhelyekhez hasonlóan a konferencia délutánján
az érdeklődők a témába illeszkedő workshopon vitathatták meg véleményüket, az idén
Dr. Hegyesi Gábor, Dr. Kelen András, és Dr. Molnár Klára által tartott workshopokon.

TÁMOP-3.2.4/08/01/KMR-2009-0007 jelű "Tudásdepó-Expressz"

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Express című pályázata (Kódszám: TÁMOP-3.2.4/08/01 KMR) keretében új szolgáltatások bevezetését és olvasásfejlesztési programsorozatot tervezett hátrányos helyzetű, veszélyeztetett életkörülményeket megélő, kallódó fiatalok és fiatal felnőttek számára. Célunk volt a célcsoport tagjai számára a szocializálás folyamatában való segítés, a társadalomba való hatékony integrálódás, a társadalmi esélyegyenlőség érdekében a szociális és kulturális hátrányok leküzdésének elősegítése, továbbá az önbizalom, kreativitás és készségek fejlesztése csoportos foglalkozássorozatok szervezésével, illetve közösségi tér biztosításával. 

A Szolgáltatások és olvasásfejlesztési tréning a veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok számára
c. alprogram a FSZEK-kel egyeztetett tematika és módszertan mentén zajlott, a programban vállalt 10 foglalozásra meghatátozott időpontokban került sor. 

Szociális EXPO

A Szociális EXPO egy országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális szakma és a szociális intézmények, szervezetek bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzett tevékenységeiket.

Szervezetünk 2008 és 2010 között vett részt a rendezvény megszervezésében.

10. Jubileumi Alzheimer Világnapi Konferencia, 2010

Az Alzheimer-kór a demencia egyik leggyakoribb formája, ami a gondolkodás és a szellemi
ún. kognitív funkciók beszűkülésével, magatartásváltozással, személyiségváltozással, majd gyors biológiai leépüléssel jár. A betegség elsősorban a 65 év feletti korosztályt érinti.
Az Alzheimer-kór egy krónikus, progresszív (fokozatosan súlyosbodó) betegség, melynek első szakasza az első tünetek megjelenésétől 8-15 évig (átlagosan 10 évig) tart. Bár a kór lefolyása lassítható, az állapotromlás megállíthatatlan, így a gondozóra háruló lelki, testi és anyagi terhek is idővel egyre súlyosabbak.

A szeretetteljes családi ápolás, a lelkiismeretes orvosi gondozás, illetve a korszerűterápiás kezelés mielőbbi elkezdése évekkel meghosszabbíthatja a beteg
és környezete jó életminőségét. Magyarországon 160 ezerre tehető az Alzheimer betegek száma. Ennek többszöröse a betegségben érintett családtagoké, akiknek szintén gyökeresen megváltoztatja az életét a betegség. Ennek a betegségnek az időbeli felismerése és a betegek megfelelő gondozása, ápolása egyre nagyobb feladatot ró a beteg környezetére, családjára és a szociális-, egészségügyi dolgozókra egyaránt, mert a betegek speciális ellátást igényelnek. Különösen fontos
a szakmák közötti összehangolt együttműködés. Meggyőződésünk, hogy a közös szerepvállalás a cselekvés katalizátoraként működhet. Nemcsak a betegségre hívhatja fel a társadalom figyelmét, hanem segíthet megteremteni a ma még hiányzó alapvető és szükséges forrásokat is:

 • a társadalmi tudatosság növeléséhez - amely az Alzheimer-kór korai tüneteinek ismertebbé válásához hozzájárulhat;

 • az ellátással kapcsolatos információk és támogatások elérhetőségéhez az Alzheimer- kórral küzdő emberek és családjaik számára;

 • az ápolást végző családtagok és a gondozó személyzet képzéséhez, valamint
  az egészségügyi szakemberek ismereteinek fejlesztéséhez a demencia diagnosztizálása és kezelése érdekében;

 • a politikai döntéshozók elkötelezettségének megteremtéséhez, hogy most
  és a jövőben egyaránt megfelelő forrásokat rendeljenek a gondozáshoz
  és a kutatáshoz;

 • a kutatások ösztönzéséhez a megfelelőbb kezelések és a betegség jobb megértése érdekében;

 • a társadalom felkészítéséhez a demens emberek megértésére és elfogadására.

A közös összefogással - túllépve a statisztikákon - látványosan is bizonyíthatjuk, hogy a globális közösség minden egyes tagja tehet az időskor méltóságáért, valamint az Alzheimer-betegek és gondozóik életminőségénak javításáért.

Sozial Marie, 2010

Egy rangos bécsi alapítvány 2010-ben magyarországi pályázatokat is befogadott, hogy megkeresse a díjára legérdemesebb társadalmi vállalkozókat. Pályázhattak olyan Magyarországon futó projektek, amelyek valamely égető társadalmi problémára adnak kreatív választ
és a hazai körülmények között innovatívak, egyszersmind fenntarthatóak. A kiíró különös hangsúlyt helyezett arra, hogy a civilvilág és a közigazgatás mellett az üzleti szférából is érkezzenek pályázatok a cégek társadalmi felelősségvállalásának témakörében.

Intergált terepképzési modell kialakítása szociális szakemberek képzése során

A TÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0001 projektet az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel és a XIII. kerületi Önkormányzat szociális intézményeivel együttműködésben nyertük meg. Olyan oktatási programot dolgoztunk ki, amelynek célja a területen dolgozó szociális szakemberek továbbképzése, tereptanárképzés és a terepoktatás fejlesztése. Ennek az együttműködésnek a keretében a SZIA koordinációs és tanácsadói feladatokat látott el, részt vállalt a projekt eredményeként elkészült tereptanári módszertani kézikönyv és a tereptanítás etikai kódexeének kidolgozásában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, 2010. szeptember 1. - 2012. április 30. közötti futamidővel.

E projekt kiemelkedő eseményei

 • 2010-ben részt vettünk a tereptanár oktatásban,

 • 2011 február 9-én a projektben résztvevők találkozója a kerület oktatási szempontból történő bemutatása céljából.

 • 2011. február 10-én Szociopoly játékon keresztül a szociális területen dolgozó szakemberek az ELTE hallgatókkal együtt ismerkedtek a rászoruló ügyfelek életével,
  és problémáikkal.

 • 2011. tavaszi szemeszterében a hallgatók gyakorlati képzésébe a projekt új elemeként meg kellett tervezniük és végre kellett hajtaniuk egy-egy kisebb programot
  a gyakorlatuk szervezeténél. 

 • Az ELTE és SZIA koordinálásával kerültek megvalósításra: kerületi kártya fejlesztése, antidiszkriminációs film, áldozatvédelmi film, szülőcsoport indítása bölcsődékben, kutatás az 50 órát meghaladó iskolai hiányzásokról. 

 • 2011. június 2-án a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban szakmai közönség előtt kerültek bemutatásra a projektek.

 • 2011. nyarán (június, július, augusztus) a SZIA munkatársai a kerület intézményeinek vezetőivel és munkatársaival interjúkat készítettek a tevékenységükhöz szükséges kompetenciák fejlesztési lehetőségeiről. Majd elkészítették a kompetencia mátrixot.

 • 2011 őszén készült el a kézikönyv, majd 2012. január 19-én került kiadásra.

A projekt eredményeként létre jött egy új, integrált, hatékony terepgyakorlat- képzési modell, melynek keretében

• Az ELTE hozzájárult a kerület szociális szakembereinek továbbképzéshez, a szociális ellátások minőségének karbantartásához és javításához,
• Kialakult a kölcsönös visszacsatolások és értékelések rendszere a Tanszék elméleti és gyakorlati oktatói között.
• Folyamatossá válik a kölcsönös tapasztalatcsere és tudástranszfer az elméleti és gyakorlati szakemberek között.
• Megvalósult 30 fő tereptanár képzése.
• Kialakult egy olyan gyakorlati követelményrendszer, amely a szociálismunka BA képzés sztenderdje lehet.

A projekt hozzájárult az önkormányzati szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztéséhez, tervezéséhez, erősíti a szakmai integrációt és a szervezetfejlesztést.

Kreditpontos képzés, 2011

​Alapítványunk második alkalommal hirdette meg A demens és Alzheimer betegségben szenvedők életkörülményeinek javításával az emberi méltóság megőrzéséért
c. továbbképzést. Az ETI által akkreditált 39 kreditpontos továbbképzési programot 2011. szeptember 7 és november 30 között tartottuk.

​A képzés célja a szociális és/vagy egészségügyi ellátásban résztvevő szakemberek együttműködésének elősegítése. Koordinációt kívántunk elérni a szociális és egészségügyi szervezetek között a betegség kialakulásának megelőzésében és terápiájában.
A 18 kreditpontos továbbképzés 2011. január 26. és június 8. között 6x6 órában zajlott.

Rehabilitációs Esetmendszer továbbképzés, 2011-2012

​Alapítványunk az ETI által akkreditált (2947/2011 engedélyszámú), 38 kreditpontos Rehabilitációs Esetmendszer továbbképzést indított 2011. október 26. és 2012. március 28. között, 8 képzési napra.

Kistérségi szintű humán erőforrás fejlesztés a szociális gondozás és a foglalkoztatás javítása célkeresztjében

Kistérségi szintű humán erőforrás fejlesztés a szociális gondozás és a foglalkoztatás javítása célkeresztjében program keretében alvállalkozóként 3 területen folytattunk képzést:

 • Szociális ápoló és gondozóképzés,
 • Rehabilitációs Esetmenedzser képzés
 • Demens és Alzheimer betegségben szenvedők életkörülményeinek javításával az emberi méltóság megőrzéséért képzés.

Biztos kezdet, biztos jövő

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Biztos kezdet, biztos jövő című Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelését célozza. Ennek
2 részprogramjában alvállalkozóként dolgozott Alapítványunk.

A projektben a következő tevékenységekkel vettünk részt:

Szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Szociális minőségirányítási rendszer kidolgozása
Szociális minőségirányítási rendszer felülvizsgálata

4 alkalommal előadás tartottunk a következő témákban:

1.  szolgáltatástervezési koncepció elkészítése
2. minőségirányítási rendszer elkészítése
3. szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
4. minőségirányítási rendszer felülvizsgálata

A program keretében esetmegbeszélésekre, szupervízióra és hálózatfejlesztésre is sor került.

ProBono díj

ProBono díjat hirdettünk meg azon szervezetek számára, akik társadalmi célú projekteket sikerrel valósítanak meg. Pályázhattak olyan szervezetek, amelyek egy-egy társadalmi problémára innovatív, fenntartható és gyakorlatias megoldást fejlesztettek ki és működtetnek.

Világos, hogy mind a közigazgatásban, mind pedig
a nonprofit szervezetek világában szükség van
a hatékonyság és a verseny fogalmaira. Úgyszintén
az üzleti szférából ismert folyamatos ellenőrzés, mérés
és visszacsatolás meghonosítására is. A nonprofit menedzsment, és az üzlettudományok alkalmazása
az önkormányzati- és civilszférára ma már elfogadott tananyag a legjobb üzleti főiskolákon szerte a világban. Ezen értékek népszerűsítése céljából hoztuk létre a ProBono díjat, amellyel minden évben elismerhetők a kiváló társadalmi- és civil vállalkozások.

A pályázat lebonyolításáért a Szociális Innováció Alapítvány illetve az Általános Vállalkozási Főiskola nonprofit menedzsment oktatató tanári csapata felelős. A díj anyagi alapját egy nemzetközi nagyvállalat hazai leányvállalatának nagylelkű támogatása tette lehetővé.

SZIA Minőség Modell

A Nonprofit Minőségi Központ a Szociális Innováció Alapítvány projektje, amely az esélyegyenlőséget,
a társadalmi szolidaritást és a minőséget tartja fő értékeinek. A Központ 2001. decemberében alakult Budapesten. Célja a SZIA küldetéséhez igazodva
a nonprofit szektor fejlesztésén keresztül a társadalmi összefogás és érdekérvényesítő képesség erősítése. A SZIA Minőségfejlesztési Modellt az NMIK szakértői dolgozták ki a civil szervezetek speciális igényeihez igazodva. A SZIA Modell elérhető minden érdeklődő szervezet számára.

A NMIK szakemberei kidolgozták a SZIA Minőségfejlesztési Modellt, ami maximálisan igazodik a nonprofit szervezetek, és a szociális szolgáltatások sajátosságaihoz. A szolgáltatás során partnereink egyéni vagy csoportos képzés keretében; a saját szervezetük tevékenységéhez szabottan, szakértőnk támogatásával végzik a szervezetfejlesztést, a szervezet működésének szabályozását és a szervezet partnereinek elégedettségmérési rendszerét. A módszer előnye, hogy nagyban épít a szervezet munkatársainak aktív részvételére, ezért már
a rendszerkialakítás kezdetétől érdekeltté teszi a munkatársakat a rendszerfenntartásban.

A Programban együttműködő partnerünk a CERTOP Kft.

Településfejlesztés - Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Encsi Településfejlesztési Tábor keretében a kistérségi együttműködések problémakörét jártuk körül Encs Város Önkormányzata, az Encsi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint
a Szociális Innováció Alapítvány szervezésében.

A két korábbi Településfejlesztési Táborhoz hasonlóan 2010-ben is részt vettek az Encsi Kistérségben dolgozó polgármesterek és jegyzők, valamint a humánszolgáltatási területen dolgozó munkatársak. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetőséget nyújtott a programsorozat tapasztalatcserére, közös gondolkodás és együttműködés kialakítására, melyet a szervezők az érintett minisztériumok képviselőinek és országosan elismert szakemberek meghívásával biztosították.

Az Encsi Gondozási Központ 2007 októberében vette fel a kapcsolatot a Szociális Innováció Alapítvánnyal (SZIA) a 2008-2010. közötti időszakra vonatkozó kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése céljából.

A SZIA és Encs Gondozási Központ közötti megállapodás alapját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 26218-1/2007-SZMM számú támogatási szerződés alapján folyósított támogatása képezte. Az együttműködés 2008 márciusában indult el. 

Gyermekbántalmazás és családon belüli erőszak témakörben konzultáció

Alapítványunk a XIII. kerületi Prevenciós Központ megbízásából gyermekbántalmazás és családon belüli erőszak témakörben konzultációt szervezett, 5 alkalommal. 

Traumatizált Menekültek Integrálásának Lehetőségei

Alapítványunk a XIII. kerületi Prevenciós Központban 2014 októberében konzultációt szervezett a családsegítő központok munkatársai részére traumatizált menekültek integrálásának lehetőségeiről.

Közfoglalkoztatottak képzése

Alapítványunk a XIII. kerületi Prevenciós Központban 2014 júniustól a képzési program során
a célcsoport tagjainak − a XIII. kerületi közfoglalkoztatottak − lehetőséget adott arra, hogy részt vegyenek Vállalkozási, gazdálkodási ismeretek, Angol nyelvtanfolyam és Hogyan adhatom el magam a munka világában? c. képzésekben.

A felvételen az egyik csoport fotója látható.

TÁMOP 3.2.15-15 Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén

A pályázati konstrukció célként határozta meg, hogy az egyes térségek saját kulturális

és hagyományos értékeit feltárva, megismertetve, megőrizve és felhasználva javítani tudják

a térségek népesség megtartó erejét, illetve nem utolsó sorban járuljanak hozzá a gazdasági teljesítő képességük fokozásához. A konstrukció szorosan illeszkedik a Mesterségem címere - a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája című dokumentumhoz, célul megjelölve hagyományok megőrzésében és átörökítésében rejlő közösség- 
és személyiségformáló erő megerősítését.

A projekt résztvevői arra vállalkoztak, hogy egy olyan kreatív megoldásokkal tűzdelt modern eszköztárat hozzanak létre, amellyel élvezetesen, érdekesen képesek a lehető legszélesebb társadalmi rétegeket elérni, megszólítani a hagyományok ismertsége és művelése érdekében.
A projekt célja volt továbbá tartalmilag sokoldalú, módszertanilag színes programsorozat valósítása három kiemelt fejlesztési térségben (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Tokaji Borvidék, Budapesti agglomeráció), együttműködve a helyi népművészeti egyesületekkel, alkotóházakkal. Ennek részeként valósult meg jelen kutatásunk is.

Média és szociális munka

A kommunikáció jelentőségéről Sopronban
az Iskolaszövetség Közgyűlésén Talyigás Katalin tartott előadást 2010-ben.

Mit tehetnek a civilek az időskor méltóságáért

A 2012-ben Sopronban rendezett konferencia központi témája az időskori méltóság volt. 

Moshe Yahoda Emlékülés

Felavattuk Moshe Jahoda emléktábláját a Bálint Házban.

Yahoda 1990-ben az amerikai Joint megbízásából érkezett Magyarországra, mint a rendszerváltás utáni első igazgató. A négy és féléves tevékenysége alatt a holokauszt-túlélőknek, a fiataloknak számtalan közösségi projektet hozott létre és működtetett, komoly anyagi hozzájárulással szorgalmazta és segítette a zsidó közösségi élet felélesztését. Moshe Jahoda nevéhez fűződik többek között a Szarvasi ifjúsági Tábor létrehozása, a Magyar Zsidó Szociális Alapítvány életre hívása, a Bálint Közösségi Ház, valamint az otthonápolás gyakorlatának bevezetése.

Igaz Emberek Séta Budapesten

A Holokauszt Emlékévhez kapcsolódva 2014-ben Alapítványunk a Raoul Wallenberg Egyesülettel és a Páva utcai Holokauszt Múzeum Baráti Körével együttműködésben városnéző sétákat hirdetett a budapesti Holokauszt és embermentő emlékhelyekre, azon egyetemista
és főiskolás hallgatóknak, akik érdeklődnek a történelem iránt és vállalkoznak csoportok vezetésére, az emlékhelyekre.

2012-ben indítottuk az idegenvezető képzést a budapesti holokauszt és embermentő emlékhelyek meglátogatásához, azok számára, akik szeretnék megtanulni hol, mi történt, hogyan mentettek az "Igaz Emberek" a II. világháború alatt.

Társadalmi szolidaritás az esélyegyenlőségéért (OFA ESÉLY- K 2007-7243-17)

Az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év, 2007 keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megvalósult projektünk célja a társadalom figyelmének felhívása a társadalmi egyenlőtlenségekre.

Egy olyan szektorok közti együttműködési sémát kívántunk létrehozni - a Parlamenti Meghallgatás, az azt követő szakmai Esélyegyenlőségi Kerek-asztal, és a nagyközönség számára, a média eszközeivel történő visszacsatolás formájában - a munkahelyi diszkrimináció témájában, mely mintául és hasznos eszközül szolgálhat más társadalmi problémák köztudatba emelése és megoldási törekvései során.

EURODIR Konferencia

Az Európai Unió a 2008-as évet a kultúrák közötti párbeszéd évének nyilvánította, amellyel
az esélyegyenlőség és a szolidaritás mellett kíván állást foglalni.

A kultúrák közötti párbeszéd tágabb értelmezése szerint nemcsak a különböző népek közötti toleranciát
és kommunikációt jelenti, hanem a különböző identitású személyek és csoportok közötti befogadó és aktív párbeszédet, magatartást.

Ennek értelmében konferenciánk kulcsfogalmai:
az identitás és a kulturális sokszínűség voltak. A konferencia célcsoportját a szociális szakmai vezetők nemzetközi felügyelő testülete, illetve az általuk delegált jelenlegi és jövendő szociális szakmai vezetők jelentették.

Párbeszéd a Toleranciáért Program

A Párbeszéd a Toleranciáért Program Miriam Ben David, klinikai pszichológus kezdeményezésére, Dr. Talyigás Katalin, szociológus magyarországi irányítása alatt jött létre.

Alapvetően csoportos beszélgetésekre épülő program, amelynek első fázisában a holokauszt túlélő üldözöttjeit és a mentőket invitáltuk személyes találkozásra, beszélgetésre azzal a céllal, hogy a dialógus eszközénél fogva oldódjanak a holokauszt óta ki nem beszélt emlékek által okozott traumák. A pszichiátria, pszichológiai diszciplináinak kutatási eredményeinél fogva, a Kút Alapítvány holokauszt túlélők traumáinak kezelése során szerzett tapasztalatok alapján a program kiterjedt a soá utáni második és harmadik nemzedék érzelmi és lelki problémáinak kibeszélésére.

Szociális munkás (BA) képzési tematika, 2015 

TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0010 kódszámú, Az evangélikus diakónia fejlesztése tárgyú projekt keretében jött létre 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szociális Szakmákat Oktató Kutató Intézete.

Az intézet Szociális Munkás (BA) és Szociális Menedzser (M) szakon képez Magyarországon és az EURODIR országaiban is érvényes diplomával rendelkező magasan kvalifikált szociális munkásokat, intézményvezetőket, akik tudásukkal, gyakorlati jártasságukkal, etikai elkötelezettségükkel garantálják elsősorban az Evangélikus Diakónia számára, illetetve más állami, önkormányzati, egyházi, civil intézmények szociális szolgáltatásait igénybevevők magas színvonalú, megfelelő ellátását.

A case study of the Social Innovation Foundation, 2013 

In a prescient act of social innovation, two of the authors, Katalin Talyigas and Gabor Hegyesi (each social workers, social scientists and long-time activists in the Hungarian civil society) and other colleagues chose the name "Social Innovation Foundation" ("SZIA" as it is known in Hungary) when they established their new non-profit organization in 1997. Since that time, the idea of social innovation, together with its related concepts: social enterprise and social entrepreneurship, have entered the lexicon of citizens and public policy on a global scale.

Building a Values-Driven Nation Themes and Results of the 'National Values Coalition' International Meeting, 2011

Building a Values-Driven Nation Themes and Results of the 'National Values Coalition' International Meeting, Karsai Gábor. 

Menedzsment munkacsoport sztenderdjei, 2010 

A TÁMOP 5.4.1. Szociális Szolgáltatások Szabályozó Rendszerének Kialakítása keretében működő szakértői csoportok 2010. január 28-i találkozóján az a döntés született, hogy létre kell hozni egy, a szakmai területek közötti, a menedzsment feladatokra fókuszáló szakértői munkacsoportot. Ebben a munkacsoportban részt vettek a Szociális Innováció Alapítvány (SZIA) szakértői, felhasználva a minőségügyben szerzett 20 évre visszatekintő tapasztalataikat, valamint a SZIA korábbi minőségügyi projektjeinek az eredményeit.

A munkacsoport célja meghatározni a területközi szabályozókat a sztenderd szint mélységégig, együttműködve a területi munkacsoportokkal, amelyek lefedik
a menedzsmentkérdéseket.

LSE Országjelentés a romák helyzetéről 2000-2010 

The Roma minority is the only officially acknowledged ethnic minority of Hungary. It is difficult to provide an accurate picture on the situation of the Roma population. The legal definition is that Roma are those who consider themselves to be Roma. In Hungary the majority of the Roma consider themselves Hungarian nationals and Roma at the same time. 

Szociális szolgáltatások menedzsmentje, 1997-2000

Számos kezdeményezés indult annak érdekében, hogy a szociális szakmában működő szervezetek azonos sztenderdek alapján működjenek nemcsak szakmai, de menedzsment szempontból is. 

Ezek közül az első jelentős projekt a Nonprofit Humánszolgáltatók Országos Szövetsége által vezetett, 140 szociális szervezet bevonásával zajlott sztenderdizációs akciókutatás. A kutatás Phare Demokrácia Programja, a Levi Strauss Europe, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával, 6 munkacsoportban zajlott 1997-2000 között. Ez a kutatás elsősorban a brit Social Service Inspector fogalomrendszerét vette alapul, és elsősorban a humánszolgáltatás területén működő nonprofit és önkormányzati szervezetek körében vált ismertté. Azonban a szélesebb körű felhasználására nem került sor.

Adományozói gyakorlat hatékonnyá tétele, 2009 

A Magyar Adományozói Fórum (MAF) és Alapítványunk megbízása alapján a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2009. szeptemberében arról kérdezte meg a lakosságot, hogy az milyennek ítéli meg a hazai cégek adományozói tevékenységét. Mivel a kérdések egy részét Közép-Kelet-Európa más országaiban is lekérdezték a MAF-hoz hasonló adományozói fórumok, így regionálisan fognak rendelkezésre állni az adatok.

A reprezentatív kutatás többek között kiterjedt arra is, hogy mely vállalatok adományozói tevékenységét érzékelte a lakosság, mennyiben ítélték hasznosnak a vállalatok által támogatott ügyeket, valamint a kutató intézet rákérdezett arra is, hogy mit gondolnak az állampolgárok a cégek adományozói tevékenységét motiváló tényezőkről.

Gondozási Szükséglet Vizsgálat, 2009 

Alapítványunk a Szociális és Munkaügyi Intézet megbízásából részt vett a Gondozási Szükséglet Vizsgálattal (GSZV) foglalkozó rendelet hatásának vizsgálatában, különös tekintettel a házisegítségnyújtás és az idősotthoni ellátás működési területén bekövetkező változásokra. 

A GSZV bevezetésének hatása nem mutatható ki a Házi Segítségnyújtás (HSG) szolgáltatást illetően. Ennek valószínűleg az a legfőbb oka, hogy az ellátottak nem a szakértői bizottság által megállapított gondozási szükségletük, hanem díjfizetési hajlandóságuk alapján vesznek részt a szolgáltatásban. A kliens - interjú keretén belül is tetten érhető volt ez a folyamat.

Idősügyi Nemzeti Stratégia, 2008 

Az Idősügyi Stratégia megalkotását az a megalapozott igény indokolja, hogy legyen az időseknek 
is jogbiztonsága, mégpedig az aktív népesség egyenjogú csoportjaként a társadalmi ellátásra jogosultként, a méltó megélhetésre jogosultként, a kiszolgáltatott élethelyzetben, elbúcsúzáskor. A sikeres öregedés lényege, hogy minél hosszabban fenntartható egészségben éljen az egyén.

A fenntartható egészség fogalma többet jelent, mint a konvencionálisan használt egyészség-fogalom.

Társadalmi Igazságosság Index, 2005 

A 90-es évek úttörő korszaka után a nonprofit szervezetek a mennyiségi növekedés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a minőségi szempontokra. A húzóerőt azok 
a szolgáltató szervezetek jelentik, melyek a szolgáltatások nem állami szektorba történő kihelyezésével, és a nonprofit szolgáltatások bővülésével a minőségi differenciálódásra helyezték a hangsúlyt.

A kutatás a Nemzeti Civil Alap támogatásával valósulhatott meg.