Rólunk

Alapítványunk 1997 óta működik, tevékenysége középpontjában olyan innovatív stratégiák kialakítása és elterjesztése áll, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség elveinek megfelelően a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását szolgálják. Tevékenységünk hajtóereje a civil kezdeményezések erejébe vetett hitünk. Hisszük hogy a demokrácia megvalósulásának egyik alapvető feltétele a civil szervezetek sikeres működése.
Évek óta működő programjainkkal - InDaHouse Hungary, L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért, Rádió Bézs, tréningek, Szociális Munka Napja - különböző csoportokat szólítunk meg.
Munkánk során együttműködünk különböző szociális intézményekkel, civil szervezetekkel, támogatókkal és önkéntes segítőkkel.


Az EFOP-1.6.2-16-2017-00118-as azonosítószámú "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban" elnevezésű projekt keretében Alapítványunk 2018. áprilisa óta Átányban, Heves megyében dolgozik. 

A projekt három éves időtartamra szól, ezidő alatt Csillagpontot és Csillagházat működtetünk. A működésünk fő színtere a Csillagpont, melyet Alapítványunk a helyi Önkormányzattal közösen bérel. A Csillagpontban napközben segítséget nyújtunk a hozzánk forduló családoknak, délután pedig tanodát működtetünk az alsósoknak és a felsősöknek. Itt kapnak helyet a heti egyszer működő klubfoglalkozásaink: a tini lány klub, a tini fiú klub, az anya-gyerek klub (kismamák, várandós anyák számára, témája a gondozás), a szülőklub (szülők számára, témája a nevelés) és az egészséges életmód klub.

A mindennapi munkánkat kiegészítik az általunk szervezett közösségi kohéziót erősítő rendezvények, programok, táborok, mint például a családi nap, hagyományőrző fesztivál, sportnap, egészségnap, telepszépítő nap, gyerektáborok.

Nemrég, a velünk kapcsolatban álló családok, egy kis közösségi kertet hoztak létre a Csillagpont udvarán.

Hamarosan elindítjuk a felnőttek számára tervezett képzéseket (pl. elsősegély és KRESZ, kerti munkás OKJ), melyek a Csillagházban kapnak majd helyet.

A pályázatra ráépül az EFOP-2.4.1-16-2017-00058 azonosítószámú "Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban" elnevezésű projekt, melynek keretében Átány Község Önkormányzata támogatást kap a végleges Csillagpont és Csillagház, illetve 5 szociális bérlakás felépítésére. 


Az InDaHouse Hungary program keretében 4 éve tartottuk meg az első gyerekfoglalkozásainkat Perén. Azóta a 2 elkötelezett emberből 100 lett, a 20 gyerekből 90, az 1 faluból 4, és nem utolsó sorban Peréből Hernádszentandrás. Hogyan tovább? 

Fizikai környezet: Az a célunk, hogy az eddigi bizonytalan, átmeneti állapotot a stabilitás váltsa fel, ezért saját házat építünk Hernádszentandráson. 2018 telére fog elkészülni az InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpont, amelyben minden gyerekfoglalkozásunknak dedikált helyszíne lesz, pl. a Skype szoba vagy a két csoportszoba. A tetőtérben alakítjuk ki az önkéntesszállást, ahol az egy-egy hétvégére, vagy akár a hosszabb távra érkező önkénteseket tudjuk elszállásolni. Ahhoz, hogy ez a ház felépüljön, anyagi támogatásokra és önkéntesekre van szükség, csak közös összefogás által készülhet el!

A házhoz tartozó kertet úgy fogjuk kialakítani, hogy a természetismeret tantárgyat segítse az évszakokat bemutató szakaszokkal.

Szakmai fejlődés: A SZIA InDaHouse önkéntes program két szakmai területen dolgozik a gyerekekkel, a koragyerekkori és a tanodai program keretei között.

Koragyerekkori program: jelenleg 45 óvodás és kisebb gyerekünkhöz járnak házhoz önkéntesek fejlesztő foglalkozásokat tartani, a családjukat bevonva azzal a céllal, hogy az iskolához szükséges készségeiket fejlesszék, megakadályozva azt, hogy már első osztályban kialakuljon az a lemaradás, amit utána egyre nehezebb behozni. A csapat másfél éve jár rendszeresen, azóta alakult ki egy kemény mag, akikre számítani lehet, és akik szakmailag is vezetik a csapatot. 2018-ban hetente tudtak járni a családokhoz, aminek emberi erőforrást illető feltétele volt, tehát elég önkéntes kellett, hogy a helyszínen legyen. Célunk, hogy hetente 4 önkéntes járja a házakat, és így 25 család gyerekeit lássák el. Szakmailag az a következő cél, hogy minden gyereknek egyéni fejlesztési tervet készítsünk és a szerint foglalkozzunk vele.

A tanodában hetente tartunk egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat 48 iskolás gyerek számára. Munkánk szakmai háttere kialakult, mentorok és feladatlapkészítők dolgoznak azért a háttérben minden héten, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni a gyerekek tanulását. 4 munkacsoport áll a tanodai munka mögött, melyek vezetését koordinátorok végzik. Az a célunk, hogy a várólistánkon lévő 15 gyerek is bekerülhessen a programba. Ehhez növelnünk kell az önkénteseink számát, 8 utazó önkéntesre van szükségünk minden hétvégén, illetve otthonról segítő, Skype-os önkéntesekre, akik online tartják meg a személyre szabott foglalkozásokat. 

Anyagi és emberi erőforrások: az InDaHouse-ban a programvezetőn kívül mindenki önkéntes. Ennek egyik oka, hogy egy társadalmi szolidaritást növelő programról van szó, amelyben elszigetelt, ingerszegény környezetben élő, szegény családokban felnövő gyerekekkel találkoznak olyan önkéntesek, akik szerencsésebb helyzetben élik életüket. Együtt dolgoznak, tanulnak, játszanak és ezalatt közelebb kerül a társadalmi különbségeket jelző olló két szára, a gyerekeink integrálódnak a nagyobb társadalomba, ha csak ezen a 4 kistelepülésen is. A program társadalmi célja tehát csak önkéntesek által megvalósítható. A magasabb szintű, hatékonyabb koordinációhoz azonban szükség lenne egy fizetett stábra, egy sofőrre, és legalább egy szakmai munkatársra, akivel teljes munkaidőben azon tudnánk dolgozni, hogy a gyerekeinknek minél jobb legyen. Ennek és a program egyéb költségeihez szükséges anyagi feltételeinek biztosítani hatalmas feladat. Jelenleg kifejezetten az adománygyűjtés különböző eszközeiben látjuk a megoldást, és a lassú, organikus fejlődésben. 

Minden más: Egy olyan program, amely a benne dolgozó önkéntesek kreativitásától, sokszínűségétől, elkötelezettségéből virágzik, rengeteg ötlet felmerül, amelyeket igyekszünk megvalósítani. Ilyen a gyerekek által írt magazin, a Pereputty, a táborok, a szülőknek szóló programok. Emellett sok figyelmet és energiát kell szentelnünk az önkéntesekkel való munkának, a toborzásnak, a motiválásnak, az elismerésnek. A kommunikációnkat, marketingünket is folyamatosan fejlesztjük. Készül az új honlapunk, az új adatbázisunk.

A L'ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért útján - , a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével - 2002 óta minden évben meghirdette ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében.

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.


Rádió Bézs néven indult internetes rádiónk 2015-ben. A Bézs elsősorban a Nőkért szól. Éppen ezért a férfiak is hallgatni fogják. A felnőtt, érett érző és gondolkodó nőket szeretnénk elsősorban megszólítani.
Aki a Bézst hallgatja, igényes, szép zenére és higgadt, okos szóra számíthat. A Rádió Bézsben direkt politikával nem foglalkozunk, vagyis napi és pártpolitika itt nincs. Még hírek sem. Szeretnénk, ha legalább a Bézsben béke lenne. Az üres fecsegést is kerüljük. A Rádió Bézsben nem celebek, hanem hús-vér emberek beszélnek. 
Nincs gond a témaválasztással. A szerkesztők, műsorvezetők is élnek, fájnak, szeretnek, dolgoznak, nevelnek, gondolkodnak, tanácsot kapnak és adnak, s ők is szórakoznak. Tudják hát, miről szóljon a Rádió Bézs. Van interjú, tanácsadó, rendelő, divatkreátor, nevelő, lesz recept és könyvajánló, lesz szépség és szex, van ránc és kor, határtalanul! A Rádió Bézsben lehet pletyka és recept, seprűn lovagolva repülhet akár az ezotéria. Egy a lényeg, gagyi ne legyen! Mert érték és mérték fontos nekünk!
A Rádió BÉZS a finom lágy hangok vonala! Sok szép muzsika, értelmes emberek! Higgadt és mégis szenvedélyes hangok!
A Rádió Bézs napi 24 órában szól!
A Rádió Bézs valamennyi munkatársa önkéntesként tevékenykedik. Reméljük az Önök megelégedésére.


A szociális szakemberek számára rendszeresen tréningeket tartunk, hogy ezzel segítsük elő a hatékonyabb segítő munka kialakulását, valamint megerősítsük a szakemberek közötti jó kommunikációt és együttműködést.


Társszervezőként már 2012 óta veszünk részt, a Szociális Munka Napja tiszteletére rendezett konferencia szervezésében és megvalósításában, melynek helyszínét hagyományosan az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ biztosította.
Minden alkalommal a szakma néhány kiemelt és aktuális kérdését vitatjuk meg, helyet adva a változások számba vételének, az elért eredmények bemutatásának, illetve a felmerülő problémák megvitatásának, közös megoldások keresésének. A találkozások alkalmat adnak a tapasztalatcserére, egymás jobb megismerésére, a szakmai életbe való bekapcsolódásra.
A rendezvény során minden alkalommal kiosztásra kerül az Év Szociális Szakembere és a Szociális Szakma Érdekvédelméért díj. 


A Kuratórium

Dr. Hegyesi Gábor, elnök

Ternay Andrea, ügyvezető
Dr. Talyigás Katalin, tanácsadó
Dr. Visy Erzsébet, tag
Dr. Széman Zsuzsa, tag
Dr Gayer Gyuláné, tag

A  Felügyelő Bizottság

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna, elnök
Szunai Miklós, tag
Császár Judit, tag

Projektvezetőink

Ternay Andrea és Kerpel-Fronius Luca Sára - EFOP-1.6.2-16-2017-00118, Átány
https://www.facebook.com/atanyicsillagpont

Benkő Fruzsina - SZIA InDaHouse Hungary
https://indahousehungary.wordpress.com/ 

Fodor János - Rádió Bézs

Munkatársaink

Kerpel-Fronius Luca Sára, szakmai vezető - szociális munkás
Kiss Nándor, szociális munkás - szociálpolitikus
Gömöri Adrienn, szociális munkás - gyógypedagógus
Suha Erzsébet, asszisztens - szociális gondozó


Ternay Andrea, ügyvezető
Vadas Zsuzsanna, könyvelő


A stábot önkéntesek erősítik. 

Hivatalos papírok

Alapító Okirat

A SZIA-t Budapesten 1997-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság, hivatalosan a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért névvel.

2017. novemberében az Alapító okirat módosításával az alapítvány neve megváltozott, az új neve: SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A kelet-európai térséf fejlesztéséért. 

Tevékenységünket a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) Etikai Kódexének szellemében végezzük.

Közhasznúsági Jelentés

Alapítványunk Felügyelő Bizottsága és Kuratóriuma által elfogadott Közhasznúsági Jelentéseit évente ez úton teszi közzé a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14. §-ának (2) bekezdése szerint.

2017                     2016          
2015                    2014 
2013                    2012
2011                     2010 
2009                  2008

Szakmai beszámolók

Alapítványunk tevékenységéről minden évben szakmai beszámolót készít.

2017                    2016
2015                    2014        
2013                    2012
2011                     2010
2009                   2008 

  

Rólunk írták

Ahol a tudás, a tapasztalat és a bölcsesség értékké válik

"Magyarországon is elérhetővé vált egy olyan infokommunikációs technológia alapú megoldás, amely megőrzi, valamint a gazdaság és a társadalom rendelkezésére bocsátja az idősebb generáció tudását, tapasztalatát és bölcsességét...."

 MTI, 2016. okt. 25. 

Szociális Expo

A Szociális Expo a Szociális Munka Napját kísérő rendezvény, mely alkalmat ad arra, hogy a szakma, a szociális szerveztek, intézmények bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének érdekében végzett tevékenységeiket, a jó példákat.

ÖN KOR KÉP, 2009

A tanárom azt mondta sose leszek kettesnél jobb. De nagyot tévedett

Viki elveszett volna Magyarország számára, de önkéntesek segítségével ma már példát mutat a környezetének, és érettségire készülve, már ő is gyerekeket oktat. Tanár szeretne lenni. Rengetegen vannak hozzá hasonló helyzetben.

Index, 2018. jan. 15.

Nincs az az iskola ahol ezt meg lehet tanulni

"Az InDaHouse-nál több fiatal önkéntes is dolgozik, amiben nemcsak az a megdöbbentő, hogy egy kamasz a suli mellett is megpróbál időt szakítani arra, hogy másoknak segítsen, hanem hogy tizenéves srácok olyan feladatot vállalnak, ami nagyon komoly felelősséggel és azért mondjuk ki, elég sok teherrel is jár. Persze később kiderül, hogy ők tényleg egyáltalán nem tehernek élik meg ezt az egészet."

Bojár Gábor kapja a Kovalik Márta-emlékdíjat

... a díjat az kapja minden évben, aki "szabad, független, tisztességes ember, s tesz azért, hogy a következő generáció minél nagyobb tudással, minél szabadabban élhessen úgy, hogy a tényeket megismerhessék, és azokat tiszteletben tartsák". 

HVG, 2018. jún. 26.

Skype-on is tanulhatnak a borsodi hátrányos helyzetű diákok

Az önkéntes csoport négy éve segíti Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a hátrányos helyzetű családokat. A stabilitás jegyében idén saját közösségi házat építenek Hernádszentandráson. Az InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpont várhatóan őszre fog elkészülni.

24, 2018. júl. 10.