Rólunk

Alapítványunk 1997 óta működött, tevékenysége középpontjában olyan innovatív stratégiák kialakítása és elterjesztése állt, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség elveinek megfelelően a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását szolgálják. Tevékenységünk hajtóereje a civil kezdeményezések erejébe vetett hitünk volt. Hisszük hogy a demokrácia megvalósulásának egyik alapvető feltétele a civil szervezetek sikeres működése. Sajnos azonban Alapítványunk 25 évnyi elkötelezett munka után elindította a lezárást. A következő 3 évben szervezetünk nem folytathat a céljai elérése érdekében tevékenységeket, hogy ezáltal a bíróság elfogadja a megszűnésre vonatkozó kérelmünket.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00118-as azonosítószámú "Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban" elnevezésű projekt keretében Alapítványunk 2018. áprilisa és 2021. szeptembere között Átányban, Heves megyében dolgozott. 

A projekt három és fél évig tartott, ezidő alatt Csillagpontot és Csillagházat működtetünk. Délelőtt segítséget nyújtottunk a hozzánk forduló családoknak, délután pedig tanodát működtettünk az alsósoknak és a felsősöknek. Itt kaptak helyet a klubfoglalkozások is.

A mindennapi munkánkat kiegészítették az általunk szervezett közösségi kohéziót erősítő rendezvények, programok, mint például a családi nap, hagyományőrző fesztivál, sportnap, egészségnap, telepszépítő nap, gyerektáborok. A felnőttek számára képzéseket (pl. elsősegély és KRESZ, kerti munkás OKJ) szerveztünk.

A pályázatra ráépült az EFOP-2.4.1-16-2017-00058 azonosítószámú "Lakhatási célú beruházások megvalósítása Átányban" elnevezésű projekt, melynek keretében Átány Község Önkormányzata támogatást kapott a végleges Csillagpont és Csillagház, illetve 5 szociális bérlakás felépítésére. 


A L'ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért útján - , a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével - 2002 óta minden évben meghirdette ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében.

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.A szociális szakemberek számára rendszeresen workshopokat tartottunk, hogy ezzel segítsük elő a hatékonyabb segítő munka kialakulását, valamint megerősítsük a szakemberek közötti jó kommunikációt és együttműködést.


Társszervezőként részt vettünk, a Szociális Munka Napja tiszteletére rendezett konferencia szervezésében és megvalósításában, melynek helyszínét hagyományosan az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ biztosította.
Minden alkalommal a szakma néhány kiemelt és aktuális kérdését vitattuk meg, helyet adva a változások számba vételének, az elért eredmények bemutatásának, illetve a felmerülő problémák megvitatásának, közös megoldások keresésének. A találkozások alkalmat adtak a tapasztalatcserére, egymás jobb megismerésére, a szakmai életbe való bekapcsolódásra.
A rendezvény során minden alkalommal kiosztásra került az Év Szociális Szakembere, a Szociális Szakma Érdekvédelméért és az Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete díj. 


A Kuratórium

Dr. Hegyesi Gábor, elnök

Ternay Andrea, ügyvezető
Dr. Talyigás Katalin, tanácsadó
Dr. Visy Erzsébet, tag
Dr. Széman Zsuzsa, tag
Dr Gayer Gyuláné, tag

A  Felügyelő Bizottság

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna, elnök
Szunai Miklós, tag
Császár Judit, tag

Munkatársaink

Ternay Andrea, ügyvezető

Vadas Zsuzsanna, könyvelő

Hivatalos papírok

Alapító Okirat

A SZIA-t Budapesten 1997-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság, hivatalosan a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért névvel.

2017. novemberében az Alapító okirat módosításával az alapítvány neve megváltozott, az új neve: SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A kelet-európai térség fejlesztéséért. 

Tevékenységünket a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) Etikai Kódexének szellemében végeztük.

Közhasznúsági Jelentés

Alapítványunk Felügyelő Bizottsága és Kuratóriuma által elfogadott Közhasznúsági Jelentéseit évente ez úton teszi közzé a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 14. §-ának (2) bekezdése szerint.

2017                     2016                   2018
2015                    2014                    2019
2013                    2012
2011                     2010 
2009                  2008

Szakmai beszámolók

Alapítványunk tevékenységéről minden évben szakmai beszámolót készít.

2017                    2016                    2018
2015                    2014                    2019
2013                    2012
2011                     2010
2009                   2008 

  

Rólunk írták

Ahol a tudás, a tapasztalat és a bölcsesség értékké válik

"Magyarországon is elérhetővé vált egy olyan infokommunikációs technológia alapú megoldás, amely megőrzi, valamint a gazdaság és a társadalom rendelkezésére bocsátja az idősebb generáció tudását, tapasztalatát és bölcsességét...."

 MTI, 2016. okt. 25. 

Szociális Expo

A Szociális Expo a Szociális Munka Napját kísérő rendezvény, mely alkalmat ad arra, hogy a szakma, a szociális szerveztek, intézmények bemutassák a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének érdekében végzett tevékenységeiket, a jó példákat.

ÖN KOR KÉP, 2009

A tanárom azt mondta sose leszek kettesnél jobb. De nagyot tévedett

Viki elveszett volna Magyarország számára, de önkéntesek segítségével ma már példát mutat a környezetének, és érettségire készülve, már ő is gyerekeket oktat. Tanár szeretne lenni. Rengetegen vannak hozzá hasonló helyzetben.

Index, 2018. jan. 15.

Nincs az az iskola ahol ezt meg lehet tanulni

"Az InDaHouse-nál több fiatal önkéntes is dolgozik, amiben nemcsak az a megdöbbentő, hogy egy kamasz a suli mellett is megpróbál időt szakítani arra, hogy másoknak segítsen, hanem hogy tizenéves srácok olyan feladatot vállalnak, ami nagyon komoly felelősséggel és azért mondjuk ki, elég sok teherrel is jár. Persze később kiderül, hogy ők tényleg egyáltalán nem tehernek élik meg ezt az egészet."

Bojár Gábor kapja a Kovalik Márta-emlékdíjat

... a díjat az kapja minden évben, aki "szabad, független, tisztességes ember, s tesz azért, hogy a következő generáció minél nagyobb tudással, minél szabadabban élhessen úgy, hogy a tényeket megismerhessék, és azokat tiszteletben tartsák". 

HVG, 2018. jún. 26.

Skype-on is tanulhatnak a borsodi hátrányos helyzetű diákok

Az önkéntes csoport négy éve segíti Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a hátrányos helyzetű családokat. A stabilitás jegyében idén saját közösségi házat építenek Hernádszentandráson. Az InDaHouse Önkéntes- és Gyerekközpont várhatóan őszre fog elkészülni.

24, 2018. júl. 10.