Javul a szegregátumban élők helyzete Átányban - Jelenléten alapuló szociális munka

2020.02.18

A szakmai megvalósító team 2018-ban megkezdte a kapcsolatfelvételt a családokkal, s ennek keretében együttműködési megállapodásokat, illetve egyéni és családi fejlesztési terveket készítettek a célterületen élőkkel közösen.

Mivel munkánk célja az integráció kialakítása, a falu lakosságának közösséggé szervezése ezért a falu más területein élőknek, illetve a nem aktív korúaknak is segítséget nyújtunk, amennyiben hozzánk fordulnak, azonban velük egyéni fejlesztési terv nem készül.

Az általunk működtetett Csillagpontban mosási és fürdési lehetőséget biztosítunk. A mosás viszonylag hamar közkedveltté vált a faluban, ennek a lehetőségnek nagy hasznát látják a faluban, az automata mosógép egész nap működik.

A fürdési lehetőséggel eddigi tapasztalataink alapján főleg a gyermekek és elsősorban a nyári időszakban élnek.

A projekt keretében az egyéni és családi esetkezelések mellett tanoda keretében korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat, ill. nyári napközit, zenei, dráma és tánc foglalkozásokat, sütés-főzést szerveztünk, valamint bekapcsolódtunk a falu más intézményeinek programjaiba.

2018. novemberében indult el a Tini Klub fiúknak, mely lehetővé tette a fiatalok számára a biztonságos kikapcsolódás lehetőségét. A foglalkozásra minden csütörtök este került sor, melyek során a kikapcsolódás mellett fontos témákkal foglalkoztak a fiatalok pl. szexualitás, lányokkal/nőkkel való bánásmód, együttműködés és egymásra való odafigyelés. A foglalkozások során olyan eszközöket igyekeztünk használni, amelyek jobban megragadják a fiatalok figyelmét (pl. videók, applikációk, szerepjáték, kooperációs játékok stb.). Valamint a Tini Klubba járó fiatalokkal két alkalommal asztalitenisz bajnokságot szerveztünk. A Tini Klub 2019. szeptemberéig működött.

A tini lányok számára is indult klub, azonban ennek nem volt túl nagy a népszerűsége, emiatt ez hamarosan megszűnt.

2019. februárjában elindult a Szülői Klubunk, melynek célja az volt, hogy egy olyan felületet biztosítson a faluban élő szülők számára, ahol ventilállhatnak problémáikról, nehézségeikről, ahol jó tanácsokat, praktikákat hallhatnak egymástól és a csoportvezetőtől a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Első lépésként kollégáink felkeresték otthonaikban az akcióterületen élő szülőket és felmérték igényeiket (érdeklődési körök, időbeli ütemezés). Az alkalmak során olyan témák kaptak főszerepet, mint az időbeosztás, nevelési stílus - a szülőség szépségei és nehézségei. A klub néhány hónapig tartott. Utána csökkent az érdeklődés, ezért megszűnt.

2019 február és 2019. szeptember között működött az Egészséges életmód klub, mely főleg az egészséges táplálkozásról ill., a könnyű egészséges ételek elkészítéséről szólt.

A helyiek kérésére 2019. nyarán közösségi kertet hoztunk létre, ill. közösen tésztát készítettünk. Ezek a kezdeményezések azonban hamar elhaltak, mert a helyi közösségben nincsenek olyan központi személyek, akik képesek lennének hosszú távon bevonni másokat és hatni rájuk.

2020. márciusának második felétől a munkánk a veszélyhelyzet miatt jelentősen átalakult. A munkánk középpontjába a gyerekekkel való egyéni (esetleg kiscsoportos) tanulás került. A felnőttek számára továbbra is elérhető az ügyintézésben való segítségnyújtás, a mosási és fürdési lehetőség, azonban a mindennapok a házi feladatok összeírásából, elkészítéséből, visszaigazolásából és visszaküldéséből állnak. A nagyobb csoportokat-közösségeket megmozgató programjaink jelenleg szünetelnek.