Nemzetközi kapcsolatok - Bulgária

2020.11.18

Először 2018 nyarán kerültünk kapcsolatba a Cultural Heritage Institute nevű szervezettel. Akkor a JÓL-LÉT Alapítványon keresztül utazhattunk Bulgáriába és vehettünk részt a "Do we know how to listen, watch and read correctly?" nevű Erasmus+ programban.

A program akkor 2018. okt. 7-16. között zajlott Veliko Tarnovoban. A vendégül látó ország és Magyarország mellett a projektben részt vett még Macedónia, Szerbia és Portugália is. Célja az volt, hogy a fiatalokban megerősítse a kritikus gondolkodás és a médiatudatosság fontosságát.

Az elméleti előadások és workshopok mellett minden csoport készült előre előadásokkal a témában és készített a program alatt média anyagokat is. Azonban az ismeretszerzés mellett lehetőségünk volt megismerkedni Bulgáriával, főleg Veliko Tarnovoval, sőt egy kis betekintést is nyerhettünk a többi ország ételeibe, hagyományaiba és szokásaiba.

A programban Magyarországról 2 pszichológus hallgató és 3 fiatal szociális munkás vett részt.


A jó munkakapcsolat révén meghívást kaptunk egy újabb Erasmus+ programba is a Cultural Heritage Institute-tól. A program szintén a digitális készségek erősítését szolgálta a fiatalok körében. A program eredetileg 2020. ápr. 21-30. között került volna megszervezésre Gabrovo régióban. Ebbe a programba az átányi projektünkből szerettünk volna bevonni fiatalokat, akiknek hatalmas élményt jelenthetett volna ez a program: a repülés, a szállás, a külföldre utazás, az angol nyelvvel való ilyetén találkozás, az új ismeretek és más országok, kultúrák megismerése.

Azonban a COVID 19 vírus hatására ez a program ilyen formán nem tudott megvalósulni. Többszöri újraszervezés után a program végül 2020. okt. 19-28. között zajlott le sikeresen fizikai és virtuális mobilitással egyaránt.

A programban Macedónia, Ukrajna, Törökország és Szerbia is részt vett. Sajnos csapatunk a helyzetre tekintettel nem tudta megoldani a kiutazást, de reméljük, hogy a jövőben még lesz lehetőségünk együttműködni a Cultural Heritage Institute nevű szervezettel és általuk még több átányi fiatalnak adhatjuk meg a lehetőséget, hogy részt vehessenek Erasmus+ programokban.