Szociális Munka Napja

2017.08.21

Társszervezőként immár ötödik éve veszünk részt, a Szociális Munka Napja tiszteletére rendezett konferencia szervezésében és megvalósításában, melynek helyszínét hagyományosan az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ biztosította.

Minden alkalommal a szakma néhány kiemelt és aktuális kérdését vitatjuk meg, helyet adva a változások számba vételének, az elért eredmények bemutatásának, illetve a felmerülő problémák megvitatásának, közös megoldások keresésének. A találkozások alkalmat adnak a tapasztalatcserére, egymás jobb megismerésére, a szakmai életbe való bekapcsolódásra.

Ebben az évben az etikai dilemmák kerülnek előtérbe, különös tekintettel, az idősekkel kapcsolatos szakmai tevékenységekre. Szó lesz azokról a tényezőkről is, amik fontos szerepet játszanak a dilemmák kialakulásában - mint például a szakemberek leterheltsége és fluktuációja - valamint kiemelt témánk lesz a problémák megelőzésében fontos szerepet játszó lelki egészség megőrzés (szupervízió). 

A rendezvény során minden alkalommal kiosztásra kerül az Év Szociális Szakembere és a Szociális Szakma Érdekvédelméért díj.  Az Év Szociális Szakembere díjat idén Németh László, a Szociális Szakma Érdekvédelméért díjat pedig Talyigás Katalin kapta.


Program

Az esemény dátuma: 2017. nov. 7.


8.30 - Regisztráció


9.30-9.45 Megnyitó KARÁCSONYI MAGDOLNA aljegyző, XIII. kerületi Önkormányzat


9.45-10.15 "Etetni kell a juhot, hogy nyírni lehessen." BOROS PÉTERNÉ elnök, MKKSZ


10.15-11.45 "Idős bumm" - Hogyan tovább?

CSIKÓSNÉ DIVJÁK MÁRIA okleveles szociális munkás, mentálhigiénikus▐ GOLDMAN TAMAS igazgató, dr. Szántó László Szeretetotthon▐ JENEINÉ DR. RUBOVSZKY CSILLA PHDidősügyi miniszteri biztos, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ▐ Hegyesiné ORSÓS ÉVA elnök, Nyugdíjasok és Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség▐ PATYÁN LÁSZLÓ főiskolai docens, Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Gerontológia Tanszék▐ SZIKRA DOROTTYA szociálpolitikus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa ▐


11.45-12.00 az Év Szociális Szakembere és a Szociális Szakma Érdekképviseletéért díj átadása


12.00-13.00 Ebédszünet és az Utcafront színház előadása


13.00-14.30 Szekciók


14.30-15.00 Kávészünet


15.00-15.30 "Kiégés helyett, a szenvedély tüzének fönntartása"

PÁL FERENC, mentálhigiénés szakember és római katolikus pap előadása


15.30-17.00 Javaslatok a szociális szakemberek lelki egészségének megőrzésére

BÁNYAI EMŐKE egyetemi tanár ▐ Gábor Edina egészségfejlesztő szakpszichológus ▐ RÉVÉSZ MAGDOLNA pszichológus, gyermekvédelmi szakember▐ RITTER ANDREA PHD klinikai szakpszichológus, coach, a PIPA Alapítvány elnöke ▐


Szekciók

►Az idősellátás gyakorlata, etikája

BAKONYI LÁSZLÓ korábbi intézményvezető, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona ▐ Cserbán Józsefné intézményvezető, Újfehértó Szociális Szolgálat▐ JOBBÁGY MÁRIA mentálhigiénikus, a Levendula 60+ program koordinátora ▐ SERES JÓZSEFNÉ szakmai igazgató, Szent Borbála Otthon, Komló▐ DR. SÜTŐ TERÉZ elnök, Idősek Európai Háza Alapítvány ▐  DR. SZABÓ LAJOS, címzetes egyetemi tanár


►Intimitás és szexualitás a szociális ellátásban

BAKOSI TAMÁS szociális munkás, BMSZKI ▐ Bartók Ágnes szociális munkás, egyetemi oktató, OR-ZSE, ▐ JÁVORSZKY ESZTER pszichológus, BMSZKI ▐ ZOLNAI ERIKA klinikai szakpszichológus, tanársegéd, Debreceni Egyetem BTK Nevelés és Művelődéstudományi Intézete▐


►A gyermekjóléti rendszer átalakulásának tapasztalatai

BÁRÓCZ TÍMEA intézményvezető, Alapszolgáltatási Központ Bácsalmás ▐ MESTER SÁNDOR esetmenedzser, szociális munkás, Kiskunhalas Család és Gyermekjóléti Központ ▐ VAJDA ZSOLT szociális munkás


►A szociális szakma etikai dilemmái a 3Sz Etikai Kollégium szemével

Gosztonyi Géza a 3Sz EK tagja (Regionális Forrásközpontok Egyesülete) ▐ Kozma Judit tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, a 3Sz EK tagja (Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület) ▐ PÁL TIBOR a 3Sz EK vezetője (Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület)▐ 
RÁCZ ANDREA egyetemi docens, ELTE TáTK, a 3Sz EK tagja (Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület) ▐


►A roma integrációs programok helyzete

BERKI JUDIT szociális munkás ▐ Dr. KÖVÉR-VAN TIL ÁGNES habilitált egyetemi docens ▐ SETÉT JENŐ civil aktivista, Ide Tartozunk Egyesület▐ RAFFAEL ISTVÁN romaügyi tanácsadó, szociális munkás